Kích thước : 1.     1800x900x750
                     2.      2000x900/1000x750
                     3.      2400x1000/1200x750
 
image banner

Nhận báo giá miễn phí